top of page

Drift og vedligeholdelse handler i bund og grund om at bevare værdierne i en ejendom.

Vi tilbyder at tilrettelægge og styre alle aspekter indenfor ejendommens drift og vedligehold.

 

Når vi tilrettelægger den løbende drift af ejendommen, fokuserer vi på de langsigtede omkostninger, dvs. driften, vedligeholdelsen og udviklingspotentialet.

Vores ydelser omfatter f.eks.:

  • Styring og håndtering af den løbende drift på ejendommene

  • Ledelse af driftspersonalet, der er ansat på ejendommene

  • Energiovervågning – vand, varme, el og afkøling hver måned

  • Driftsansvarlig person for drift og vedligeholdelse af brandalarmanlæg, hvor der er tale om et myndighedskrævet anlæg med alarmoverførsel (ABA-anlæg). Denne person har gennemgået brugerkurset ”Drifts- og vedligeholdelsesansvar for automatiske brandalarmanlæg”.

  • Optimering af driftsomkostningerne

  • Vedligeholdelsesplaner

  • Kort- og langsigtede driftsbudgetter

  • Overholdelse af gældende lovgivning

En drift- og vedligeholdelsesaftale er ikke en del af administrationsaftalen, og kan dermed indgås og opsiges separat.

 

I er velkommen til at kontakte direktør Lise-Lotte Dreiager på tlf.nr. 22 29 00 44 eller mail lld@dreiager.dk for et uforpligtende møde om tilbud på drift og vedligehold af jeres ejendommen.

Drift og vedligehold

bottom of page