top of page

Vi er et professionelt team, der har mange års erfaring med administration af alle typer investeringsejendomme.

Der vil være tilknyttet en fast administrator samt en stedfortræder til din ejendom.

Vi tilpasser os kundens behov og ønsker, herunder specielle ønsker til rapportering. Som sagt findes der ikke kun én løsning hos os.

Vi fokuserer meget på at se mulighederne for at regulere lejen, og at der er styr på arealerne på en ejendom samt forbedre ejendommens driftsbudget. Disse parameter er en vigtig del i optimering af en ejendom.

 

Nødlidende ejendomme er vi specialister i at administrere, og vi har flere års erfaringer med at administrere ejendomme, der er beliggende i konkursboer.

 

Vi leverer en række forskellige opgaver, som f.eks.:

 • Opkrævning og regulering af leje, varsling af lejestigninger og rykkerprocedurer

 • Kontrol og betaling af fakturaer og faste udgifter

 • Udbetaling af løn til ansatte

 • Bogføring og afstemninger

 • Moms

 • Klargøring til udarbejdelse af årsregnskab inkl. afstemninger til revisor

 • Budgetter og budgetkontroller

 • Vand-, varme- el- og driftsregnskaber

 • Løbende tilsyn med ejendommen og vedligeholdelsesplanlægning.

 • Dialog med og servicering af lejere

 • Ind- og fraflytningssyn samt udarbejdelse af fraflytningsopgørelser

 • Udarbejdelse af lejekontrakter

 • Afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

 

Online

Som kunde kan du logge på 24 timer i døgnet på din digitale enhed. Her kan du følge med i administrationen af din ejendom, hvor du f.eks. kan hente balancer, budgetter og relevante oplysninger på lejerne, som f.eks. restancer og korrespondance med lejerne.

Vi sætter selvfølgelig stor pris på at have den personlige kontakt til kunden, men onlineadgangen skal ses som et supplement.

Kontakt direktør Lise-Lotte Dreiager på tlf.nr. 22 29 00 44 for et evt. møde og uforpligtende tilbud.

Ejendomsadministration og økonomi

bottom of page